Kontakt oss

Epost:
brandbuskolekorps@gmail.com

Leder i korpset:
Anders Diep-Lynne, mobil 95 17 10 97
Musikalsk leder:
Arne Bilden, mobil :90 61 17 35

Postadresse:
Brandbu skolekorps
Postboks 15
2712 Brandbu
Kontonummer:
2020.08.00509  

Facebook:
Søk
Driftes av Styreportalen AS