Brandbu Skolekorps
 • Aktuelt    • Informasjon    • Terminlista    • Nyhetsarkiv    • Styret og utvalgene    • Kontaktinfo    • Støtt oss!    • Mediefiler (bilder ol.)    • Historie     • Gjestebok  

 

 

   Nyhetsarkiv
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 956 100

 

 


Informasjon om Basar 2011
 

TIL FORELDRE OG KORPSMEDLEMMER

BASAR 2011

Vi nærmer oss tida for vår årlige basar.
I 2010 fikk vi inn i underkant av 50 000 kr på basaren – det var veldig bra (det er mange dugnadstimer spart)!
Dette er en viktig inntektskilde for korpset!!

Før vi setter i gang med basaren, trenger vi gevinster.
Vi ber derfor om at hver familie gir en gevinst til en verdi av kr. 100, eller gir oss i lotterikomiteen kr. 100, så kan vi kjøpe inn større gevinster/gavekort.

Settes inn på kto. 2020.33.37516 – Lotterikomiteen BSK v/Einar Teslo innen mandag 7. mars.

Vi ber om at de som har tenkt å levere gevinst, sender mail til einar.teslo@hebb.no innen mandag 7. mars med beskjed om hva gevinsten består av. Det er viktig at alle betaler eller gir beskjed om gevinst innen fristen, da vi skal lage gevinstliste som blir satt inn i loddbøkene.


Hver familie vil få utlevert ei basarbok før påske (øvelse 23. mars).
Hver basarbok har 500 lodd, og vi håper at dere er ivrige loddselgere og selger så mange lodd som overhodet mulig til venner, slekt og gode naboer.
Vi ønsker at alle returnerer utsolgte loddbøker!

Bøker og kvittering for innbetalt beløp kan leveres til en av oss i lotterikomiteen etter hvert som bøkene blir utsolgt (dere får en giro sammen med basarboka).
Siste frist for innlevering av loddbøker er onsdag 25. mai 2011.

Salgsperioden er fra 23. mars til 25. mai 2011.
Trekningen vil bli foretatt på sommeravslutningen til korpset i juni 2011.

Med hilsen lotterikomiteen, Brandbu 23. februar 2011

Einar Teslo, 901 93 591
Elisabeth Rognstad, 452 66 993
Heidi Egge, 941 89 398

   
 

 

 

Brandbu skolekorps, Postboks 15, 2712 Brandbu.