Brandbu Skolekorps
 • Aktuelt    • Informasjon    • Terminlista    • Nyhetsarkiv    • Styret og utvalgene    • Kontaktinfo    • Støtt oss!    • Mediefiler (bilder ol.)    • Historie     • Gjestebok  

 

 

   Historie

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 968 202

 

 


Korpsets historie
 
De to første formennene i Røykenvik Guttemusikkorps, L. A. Veierød til venstre og Harald P. Schjerven.
 
De to første formennene i Røykenvik Guttemusikkorps, L. A. Veierød til venstre og Harald P. Schjerven.

Brandbu skolekorps – 60 år
Utdrag fra jubileumsboka

Hvor mange barn, ungdommer og foreldre som har vært innom Brandbu skolekorps gjennom 60 år, er vanskelig å si eksakt. Vi kan likevel slå fast at skolekorpset har vært synlig og viktig for bygda og for mange hundre – ja, vi kan vel faktisk snakke om tusentalls – barn og ungdom gjennom de seks tiårene korpset har eksistert. Brandbu skolekorps ble stiftet som Røykenvik guttemusikkorps i 1948. De første sju årene var preget av strevet med å få tak i dirigenter og nok instrumenter. Korpset øvde i starten på Brenneriet i Røykenvik og i snekkerverkstedet hos formann L.A. Veierød.

De aller første guttene
Følgende gutter var i følge protokollen med den første sesongen: Leif Sangnæs, Arne Sangnæs, Sigvart Krogsrud, Ole Jan Røken, Fritz Winger, Magne Veierød, Tom Veierød, Svein Haagensen, Jan Haagensen, Per Hansen og Mogens Østenvig.

Debuten 17. mai 1950
Etter halvannet års opplæring var det klart for spilling ute blant folk. Det var 17. mai 1950 det hele skulle skje. Avisa ”Hadeland” Spanderte stor forhåndsomtale og kunne fortelle at korpset på nasjonaldagen kom til å bestå av 21 gutter i alderen 10 – 14 år. Avisa var også sikker på at ”guttene i sine hvite skjorter, blå bukser og sveisne Monty-luer, ville vekke berettiget oppsikt i toget.” Korpset hadde ingen egen fane, men gikk bak fanen til ”skolen sin,” Solvang skole.

Det første styret
Første formelle valg av styre til korpset fant sted på Brandbu turist hotell sommerne 1949. Her ble L.A. veierød valgt til forman, Petter Røken til kasserer og Hans P. Smedsrud til sekretær. Disse ble sittende i sine verv fram til 1955.

Den første korpsturen
I 1952 hadde korpset sin første langtur. Det var på denne tiden få biler i Brandbu, og lange ferieturer var fremdeles et ukjent begrep. Derfor var det nok en stor opplevelse da korpset denne sommeren la ut på langtur med buss til Vestfold. Det var forresten ikke bare å reise. For å få fram instrumentene noenlunde hele, måtte det til instrumentkasser, noe korpset manglet. Korpsformann Veierød dro derfor ned i snekkerverkstedet sitt og lagde kasser til de ulike instrumentene.

Nytt styre, nytt navn og jentene kommer
I 1954 ble det besluttet å omorganisere guttemusikkorpset ved å danne et foreldrelag. Året etter valgte foreldrelaget sitt første styre. Det besto av Harald P. Schjerven (formann), Borger Bredesen (varaformann), Einar Andersen (kasserer og sekretær), Øyvind Bilden (materialforvalter), og Øyvind Håvi (styremedlem). Våren 1958 foreslo skoleinspektør Leif Kielland at korpset burde skifte navn til ”Brandbu skolekorps”, for at korpset på den måten kunne får en nærmer tilknytning til skolene i kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Når jentene kom med i korpset, finnes det ikke noe skriftlig materiale om. Men Hildegunn Schumann kan husk at hun begynte i korpset det året det fikk kjønnsnøytralt navn.

Nye steder å øve
Fra 1954 til våren 1960 øvde korpset på ”gamle” Bergslia. Så fikk de øvingslokaler i det nye statsrealskolebygget på Rosendal.

Nedlagt og gjenoppstår
”Brandbu skolekorps har på grunn av sviktende tilslutning opphørt å eksistere. Foreldrene viser ingen interesse for korpset, og nå har også dirigenten måtte slutte”. Dette var overskriften i ”Hadeland” 15. oktober 1963. Korpsdriften lå nede i drøyt et år, før det på nyåret 1965 ble satt i gang en aksjon for å få korpset i drift. Igjen var det Harald P. Schjerven som tro til. Han ba kretsmøtene på skolene om å velge representanter til en komité som skulle få korpset på beina igjen. Asbjørn Gjerdingen ble korpsets musikalske redningsmann. Det var ordfører Alf Skovly som ba Gjerdingen om å ta jobben som dirigent i Brandbu skolekorps. At Brandbu skolekorps var på banen igjen, ble markert i 17. mai-annonseringen for 1966.

Drilljenter
Brandbu skolekorps utvides med drilltropp en gang på 1960-tallet. Eksakt når det skjedde, kan man ikke les av protokollene, men det finnes bilder fra 1967 der korpset sto oppmarsjert med drillpiker i front. I følge korpsets 50-årsberetning i Årbok for Hadeland 1998 ble det innkjøpt uniformer til tamburmajor, to drillpiker og tre trommepiker året etter til kroner 2000. Brandbu skolekorps har i dag (2009) ikke egen drilltropp.

Usikkerhet, stabilitet og vekst
Ved starten av 1970-årene var korpshverdagen til Brandbu skolekorps preget av problemer med å skaffe en fast dirigent etter Asbjørn Gjerdingen. I de første årene ble dette løst ved at flere musikkinteresserte krefter bidro for å holde korpset i gang; Solveig Karlstad Brenden, Arne Johansen, Birger Wien og Jan Reidem er navn som dukker opp i denne sammenheng. I tillegg bidro foreldre og dirigenter fra andre lokale korps.

Første utenlandstur
Høsten 1976 overtok Finn Einar Grinaker som dirigent etter Jan Reidem. I oktober samme år dro korpset på sin første utenlandstur. Turen gikk til Ålborg i Danmark. 27 musikere og 11 foreldre deltok på bussturen. Hovedmålet for turen var Ålborg dyrehage. Selv om den første utenlandsturen ble av kort varighet, var en ny epoke innledet i korpsets historie.

Andre utenlandstur
Høsten 1978 hadde korpset hele 80 medlemmer, inkludert aspiranter. Året etter (1979) ble det ny danmarkstur. 45 musikere og 17 voksne deltok. Denne gangen gikk turen til tivoliet og dyreparken i Århus, hvor korpset også holdt en konsert på friluftscenen.

Enda flere utenlandsturer
Etter hvert som 1970-årene gikk over i 1980 og 1990-årene ble det flere utenlandsturer: Nederland i 1981, Finland i 1984, England i 1988, Tyskland 1990, England igjen i 1992 og Danmark i 1997. Siste utenlandstur var til Ungarn i 2009, hvor det deltok 29 musikanter og 18 foreldre.

Ny epoke
Ved nyttår 1985 skiftet korpset dirigent igjen. Et tidligere medlem, Ole Kristian Egge, som den gang bare var 21 år, overtok. Med Ole Kristian Egge gikk korpset inn i en ny og stabil epoke. Han var korpsets dirigent helt fram til 1993, og fortsatte som dirigent for aspirantene og mellomkorpset i nærmere et tiår til. Da Ole Kristian Egge tok over som dirigent, hadde han mange ideer om hvordan man kunne gjøre korpset enda bedre gjennom mer profesjonell undervisning og innkjøp av nye instrumenter.

40-årsmarkering
I 1988 fylte korpset 40 år. Dette ble feiret med jubileumskonsert på Bergsliea og middag på Vestoppland folkehøgskole med 200 gjester. I tilknytning til jubileet ble det spilt inn en jubileumskassett i Nikolaikirken og på Brandbu ungdomsskole. Kassetten inneholdt blant annet ”De Garde”, ”Ut mot havet”, ”Tomorrow”, For your eyes only” og ikke minst ”Elgmarsj”, komponert av dirigent Ole Kristian Egge.

Ny dirigent i 1990-åra
Ole Kristian Egge sluttet som dirigent våren 1993, og en tidligere trombonist i skolekorpset overtok. Arne Bilden fra Tingelstad var i gang med studier ved musikkhøgskolen da han ble spurt. Han sørget for en gyllen utvikling av korpset gjennom hele tiåret, i godt kompaniskap med blant annet studiekollega Roar Bjerkehagen, som begynte å undervise nybegynnerne i korpset i 1994. Roar er fremdeles med som dirigent og instruktør i Brandbu skolekorps (2009), og er vel den som har vært med lengst av alle dirigenter og instruktører opp gjennom tidene.

Det var Ole Kristian Egge som innførte at korpset skulle delta i Norgesmesterskapet for musikkorps og andre musikkonkurranser. Denne tradisjonen førte Arne Bilden videre, og korpset har siden tidlig på 1990-tallet deltatt i ulike konkurranser hvert år. NM deltakelse er både spennende og morsom å jobbe mot og delta på.

1990-tallet er også det tiåret da det ble innført ”temakonserter” og samspill med lokale og nasjonale artister som Viggo Sandvik, Eli Kristin Hagen, Geir Wentzel, Blues Brothers og
Jan Magne Førde. Temaer som har vært brukt kan nevnes Broadway, filmmusikk og ABBA.

I dag, 2009
I de siste årene har dirigentpinnen i Brandbu skolekorps blitt levert mellom tre musikere som kjenner hverandre godt. Ole Kristian Egge, Arne Bilden og Thomas Petersen spiller i samme storband og diverse andre ensembler og har vært kollegaer i Gran kommunes kulturskole. Thomas Petersen er i dag dirigent for hovedkorpset. Han er fra Gran og har sin korpsdebut i Gran jente- og guttekorps. Han har fulgt linja som Arne Bilden la når det gjelder å lage showkonserter omkring et tema, gjerne i samarbeid med utøvere innenfor andre sjangere og kunstformer. Han har også sans for å følge opp korpsets tradisjoner med å delta i ulike konkurranser.

NB!
Dersom du ønsker å lese mer, og se flere flotte bilder fra Brandbu skolekorps historie, er det mulig å kjøpe jubileumsboka gjennom bokhandelen i Brandbu, eller kontakte Svein Ola Hvattum på tlf. 95 72 69 89 eller via e-post: sohvatt@gmail.com
Noen bilder fra boka   

 

 

Brandbu skolekorps, Postboks 15, 2712 Brandbu.