Print this page

Øvelsestider for korpset og kontaktinformasjon for dirigentene
c

(1.1.2018)  

Tidspunkt  Avdeling  Dirigent 
Mandager kl. 18.00 - 20.00   Hovedkorpset   Arne Bilden  
Onsdager kl. 18.00 - 20.00   Hovedkorpset   Arne Bilden  
Onsdager kl. 18.00 - 19.30   Mellomkorpset   Roar Bjerkehagen  
Onsdager kl. 18.00 - 19.30   Aspirantkorpset   Lene Karen Bilden  

 

  

Dirigerer  Navn  E-post  Mobilnr. 
Hovedkorpset   Arne Bilden   a-bilden@online.no   906 11 735  
Mellomkorpset   Roar Bjerkehagen     907 76 506  
Aspirantkorpset   Lene Karen Bilden     951 71 109